Σε ποιες περιπτώσεις δεν σε καλύπτει η ασφαλιστική σου εταιρεία

8 Απριλίου, 2020

Σε ποιες περιπτώσεις δεν σε καλύπτει η ασφαλιστική σου εταιρεία

Η ασφάλιση αυτοκινήτου είναι μια υπόθεση που αφορά το ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο και γι’ αυτό το λόγο είναι υποχρεωτική από το νόμο η κάλυψη της αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες προς τρίτους. 

Όμως, παρά το γεγονός ότι πολλοί πιστεύουν πως η ασφάλιση αυτοκινήτου είναι η πιο απλή υπόθεση, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί αφενός όσον αφορά τη σωστή κατάρτιση του ασφαλιστηρίου και αφετέρου σε ότι έχει να κάνει με τις εξαιρέσεις.


Η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης αφορά στην ευθύνη του οδηγού του οχήματος έναντι απαιτήσεων τρίτων για ζημιές ή σωματικές βλάβες που προκαλούνται από την κυκλοφορία του οχήματος.

Στον αντίποδα, η ασφάλιση δεν καλύπτει συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα οδηγό που βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ.


Θα πρέπει λοιπόν να δώσεις ιδιαίτερη προσοχή στις εξαιρέσεις ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου για να μην βρεθείς προ εκπλήξεως, διότι όσο αυτονόητες και αν μοιάζουν κάποιες εξαιρέσεις, αυτές θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στο συμβόλαιο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις που εξαιρούνται της ασφάλισης, η ασφαλιστική εταιρία καλείται να αποζημιώσει τον ζημιωθέντα τρίτο και στη συνέχεια έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τα χρήματα από τον ασφαλιζόμενο.


Περιπτώσεις εξαιρέσεων, κατά τις οποίες οι καλύψεις δεν ισχύουν:

 • ο οδηγός τελεί κατά τον χρόνο του ατυχήματος υπό την επήρεια αλκοόλ ή τοξικών ουσιών
 • ο οδηγός δεν διαθέτει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια οδήγησης που απαιτείται για την κατηγορία του ασφαλισμένου οχήματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν καλύπτεται αυτός που δεν έχει δίπλωμα ή διαθέτει δίπλωμα άλλης κατηγορίας
 • η χρήση του οχήματος κατά τον χρόνο του ατυχήματος είναι διαφορετική από αυτή που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στην άδεια κυκλοφορίας. Για παράδειγμα δεν καλύπτεται ένα μηχανάκι που κάνει διανομή κατ’ οίκον αν αυτό δεν έχει ασφαλιστεί για επαγγελματική χρήση
 • το ατύχημα προκλήθηκε από πρόθεση ή βαριά αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης
 • το ατύχημα προκλήθηκε από κλεμμένο όχημα
 • το ασφαλισμένο όχημα συμμετέχει σε επιδείξεις, παρελάσεις, επίσημους αγώνες ή προπονήσεις για αγώνες (δοκιμαστικές διαδρομές), διαγωνισμούς ταχύτητας, πόσο μάλλον σε παράνομες «κόντρες». Για τη συμμετοχή του σε νόμιμες εκδηλώσεις χρειάζεται η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού
 • τα πρόσωπα που συμμετείχαν στο ατύχημα συμφώνησαν να μεταφερθούν με το συγκεκριμένο όχημα ενώ γνώριζαν ότι χρησιμοποιείται για την τέλεση εγκληματικής πράξης ή έχει αφαιρεθεί από το νόμιμο κάτοχό του με αθέμιτα μέσα
 • προκαλούνται ζημιές από πυρκαγιά που δεν συνδέεται αιτιωδώς με την κυκλοφορία
 • οι σωματικές βλάβες αφορούν άτομα που δεν θεωρούνται «τρίτοι»
 • όταν το ασφαλιζόμενο όχημα κινείται παράνομα, π.χ. σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους
 • οι ζημιές προκαλούνται από εξάρτημα του ασφαλισμένου οχήματος ή όταν αυτό είναι προσαρμοσμένο στο όχημα σαν εργαλείο


Θα πρέπει, τέλος, να διευκρινιστεί ότι «τρίτοι» δεν θεωρούνται ο οδηγός του αυτοκινήτου, ο λήπτης της ασφάλισης και κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται από το συμβόλαιο, οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου και τα μέλη της οικογενείας (μόνο σε περιπτώσεις υλικών ζημιών).
 

 Εμείς είμαστε εδώ για να σου εξηγήσουμε οποιαδήποτε απορία έχεις σχετικά με την ασφάλισή σου! Κάλεσέ μας στο 210 4020 280 

 Οι πληροφορίες έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν Νομική Συμβουλή

Copyright © 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ. Αντωνίου - Προύζου & Συνεργάτες
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram