Ασφάλεια Οχημάτων

Ασφάλεια Οχημάτων

Με εμπειρία στο χώρο των ασφαλειών από το 2005 μπορούμε να προσφέρουμε προγράμματα που να καλύπτουν τις ανάγκες που έχει κάθε πελάτης.
Αυτό το επιτυγχάνουμε με αποκλειστικά προγράμματα που διαθέτουμε μέσω της συνεργασίας μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της αγοράς που συνδυάζουν την αξιοπιστία με τις καλύτερες τιμές.

Οι καλύψεις στην Ασφάλιση Οχημάτων
  • Υποχρεωτική Βασική ασφάλιση (Αστική Ευθύνη προς Τρίτους)

Καλύπτει την Ευθύνη αν από λάθος ή παράλειψη κατά την κυκλοφορία με το όχημά μας προξενήσουμε ζημιά σε τρίτο.

Τα όρια μέχρι τα οποία η ασφαλιστική εταιρία θα αποζημιώσει αντί για εσάς είναι:
1.220.000€ για κάθε θύμα, σε περίπτωση Σωματικής βλάβης και
1.220.000€ για κάθε ατύχημα, σε περίπτωση Υλικής Ζημιάς

Επιπλέον Καλύψεις:

- Προσωπικό Ατύχημα

- Θραύση κρυστάλλων

- Οδική βοήθεια

- Νομική Προστασία

- Ασφάλιση Πυρός

- Ολική/Μερική Κλοπή

- Φυσικά φαινόμενα

- Τρομοκρατικές ενέργειες

- Κακόβουλες ενέργειες

- Ιδίες Ζημίες (Μικτή Κάλυψη)


Οι βασικές παράμετροι για τον υπολογισμό του κόστους ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι οι ακόλουθες:
• Η ηλικία του οδηγού
• Τα χαρακτηριστικά του οχήματος (κυβικά, ιπποδύναμη, αξία οχήματος, έτος κατασκευής)
• Η χρήση του οχήματος (Ε.Ι.Χ., Μοτοσυκλέτα, Φορτηγό, λοιπά χερσαία οχήματα) το ιστορικό ζημιών
• Τρόπος πληρωμής των ασφαλίστρων
• Η γεωγραφική περιφέρεια στην οποία το όχημα συνήθως κυκλοφορεί τα όρια κάλυψης


Εκπτώσεις που δίνονται (ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρία)
• Ανέργων
• Λόγω Ετήσιας Διάρκειας
• Δημοσίων υπαλλήλων
• Προσεκτικών οδηγών
• 2 ή παραπάνω οχήματα στην ίδια οικογένεια
• Καινούριων οχημάτων
• Λόγω μειωμένων εκπομπών ρύπων
• Λόγω ύπαρξης άλλου ασφαλιστηρίου στην ίδια ασφαλιστική εταιρία
• Λόγω οικογενειακής κατάστασης

Εδώ θα βρείτε τα τηλέφωνα Φροντίδων Ατυχήματος για άμεση εξυπηρέτηση ανά εταιρία:

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ACCELERANT2164004170
AIG2109408676
ALLIANZ2109988188
APEIRON2130904343
ERGO2106504022
EUROINS2103497073
EUROLIFE2109303800
GENERALI2108096100 / 18112
GROUPAMA2103295111
INTERAMERICAN1158
INTERASCO2109460293
INTERLIFE2109462097 / 11199
LEVINS2138091879 /2122134708
PRIME80004040
UNIQUE2122229928
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ2107470001
ΔΥΝΑΜΙΣ2109988155
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ2130318189 / 18189
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ2119909000
ΕΥΡΩΠΗ2103230707
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ11555
ΜΙΝΕΤΤΑ2109310807
ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ2104173157
ΟΡΙΖΩΝ2109988128
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ1158
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ2106504046
  

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram