Φιλικός διακανονισμός: Τι είναι και τι πρέπει να γνωρίζετε

30 Δεκεμβρίου, 2021

Φιλικός διακανονισμός: Τι είναι και τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι είναι το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός);

Το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής ή αλλιώς Φιλικός Διακανονισμός είναι συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών, η οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις από ατυχήματα αυτοκινήτων. Είναι ένας εύκολος τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των υλικών ζημιών αλλά και μικρών σωματικών βλαβών. Με τον Φιλικό Διακανονισμό επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, ταχύτητα και μείωση των δικαστικών διενέξεων.
Με το Φιλικό Διακανονισμό αυτός που δε φταίει ή στο βαθμό που δε φταίει για το ατύχημα αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρία. Εάν όμως ο αναίτιος πελάτης δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της σύβασης, μπορεί να διεκδικήσει την αποζημίωση του από την Ασφαλιστική του υπαίτιου.

Με τον Φιλικό Διακανονισμό απλοποιούνται οι διαδικασίες και μειώνονται οι διενέξεις μεταξύ πελατών και ασφαλιστικών εταιριών. Επιπλέον, οι αποζημιώσεις δίνονται σε μικρό χρονικό διάστημα με συνέπεια οι πελάτες να μένουν ευχαριστημένοι.


Τι υλικές ζημιές καλύπτει ο Φιλικός Διακανονισμός;

 • Το κόστος επισκευής ή την αποζημίωση λόγω ολικής καταστροφής του οχήματος (συμπεριλαμβανομένων και των φόρων).
 • Το κόστος αντικατάστασης κράνους , βαλίτσας δικύκλου και του εξωτερικού καλύμματος του οχήματος (κουκούλα).
 • Το κόστος μεταφοράς του οχήματος. Οι καλυπτόμενες υλικές ζημιές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των 6.500 € της συμφωνίας.

Τι σωματικές βλάβες καλύπτει ο Φιλικός Διακανονισμός;

 • Αμοιβές ιατρών, νοσήλια, διαγνωστικές εξετάσεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και έξοδα μεταφοράς ζημιωθέντος.
 • Απώλεια εισοδήματος.
 • Ηθική βλάβη. Το ποσό της αποζημίωσης υπολογίζεται σύμφωνα με την ιατρική πραγματογνωμοσύνη ή τη βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο ή από φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Οι καλυπτόμενες σωματικές βλάβες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των 12.000 € της συμφωνίας.

Πότε ενεργοποιείται το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής;

Ο Φιλικός Διακανονισμός ενεργοποιείται μόνο σε ατυχήματα που γίνονται εντός Ελλάδος
και εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Eμπλέκονται μόνο δύο οχήματα στο τροχαίο ατύχημα
 • Kαι οι δύο ασφαλιστικές εταιρίες συμμετέχουν στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής
 • H αποζημίωση για υλικές ζημιές δεν υπερβαίνει τα 6.500€ ανά ατύχημα
 • H αποζημίωση για τυχόν σωματικές βλάβες δεν υπερβαίνει τα 12.000€ για κάθε ζημιωθέν πρόσωπο
 • H αποζημίωση δεν υπερβαίνει τα 30.000€ συνολικά
 • Aτύχημα που προκλήθηκε από φορτίο ή από διαρροή υγρών ή υγραερίων κάθε φύσεως που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του εμπλεκόμενου οχήματος ή από εξάρτημα που αποσπάστηκε από εμπλεκόμενο όχημα, ακόμη και αν δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων οχημάτων.

Τι είναι το έντυπο φιλικής δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος;

Το έντυπο φιλικής δήλωσης είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο έντυπο, το οποίο χορηγείται από την ασφαλιστική, για να γίνει η περιγραφή του ατυχήματος με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο οδηγών.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης εντύπου φιλικής δήλωσης μεταξύ των εμπλεκόμενων οδηγών, ο αναίτιος οδηγός υποβάλλει αρνητική δήλωση στην ασφαλιστική, η οποία στέλνει σχετική ερώτηση στην ασφαλιστική του υπαίτιου οδηγού για το αν αποδέχεται να ενταχθεί η ζημιά στον Φιλικό Διακανονισμό. Η αναμονή της απάντησης μπορεί να διαρκέσει μέχρι δέκα(10) εργάσιμες μέρες. Πριν από τη λήψη θετικής απάντησης καθώς επίσης και πριν από τη εκπνοή της 10ήμερης προθεσμίας, εφόσον δεν έχει πάρει απάντηση, η εταιρία του αναίτιου οδηγού δεν μπορεί να αποζημιώσει.


Οι εταιρίες που συμμετέχουν στον Φιλικό Διακανονισμό είναι:

 1. INTERAMERICAN E.E.A.Z A. E.
 2. INTERASCO A.E.Γ.A.
 3. INTERLIFE SA A.A.Ε.Γ.Α
 4. AIG EUROPE LIMITED
 5. ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
 6. HD INSURANCE LTD
 7. GROYPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε
 8. PERSONAL INSURANCE A.E.Γ.Α
 9. PRIME INSURANCE LTD
 10. ERGO A.A.E.Ζ
 11. EUROLIFE ERB ΑΕΓΑ
 12. EURO INSURANCE LTD
 13. GENERALI HELLAS A.A.E
 14. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
 15. ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α
 16. ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α
 17. ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
 18. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α –ΜΙΝΕΤΤΑ
 19. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α
 20. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)
 21. ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α
 22. ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α
 23. NP INSURANCE – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ
 24. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε
 25. ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α
 26. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α

Για τη σωστή ασφάλιση του οχήματός σας, συγκρίνετε τιμές και ασφαλιστείτε εδώ με την πιο ολοκληρωμένη κάλυψη ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 4020280 & 210 4101529.

Copyright © 2020 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ. Αντωνίου - Προύζου & Συνεργάτες
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram