Ασφάλεια Ζωής

Ασφάλεια Ζωής

Χωρίς αμφιβολία, το πολυτιμότερο αγαθό ενός ανθρώπου δεν είναι η περιουσία που έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια της ζωής του, αλλά η ίδια η ζωή κατά τη διάρκεια της οποίας  μπορεί να αποκτήσει περιουσία και να κάνει οικογένεια. Η ασφάλιση ζωής – προστασία οικογένειας, καλύπτει οικονομικά την οικογένεια του ασφαλισμένου ή/και την επιχείρηση του, σε περίπτωση θανάτου.

Τι καλύπτει η ασφάλεια ζωής – προστασία οικογένειας:

 • Αποπληρωμή χρεών – δόσεων δανείων και πιστωτικών καρτών
 • Εξασφάλιση της ποιότητας ζωής των μελών της οικογένειας
 • Κάλυψη οικονομικών δαπανών
 • Εξασφάλιση καθημερινών οικογενειακών εξόδων διαβίωσης
 • Έξοδα διδάκτρων – σπουδών των παιδιών
 • Κάλυψη εξόδων οικονομικής αποκατάστασης των μελών της οικογένειας
 • Έξοδα διατήρησης και συντήρησης περιουσιακών στοιχείων
 • Κάλυψη εξόδων για φόρους κληρονομιάς
 • Έξοδα για τις ανάγκες επιχείρησης

Σε ποιους απευθύνεται η ασφάλεια ζωής:
Απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους των οποίων η πρόωρη απώλεια ζωής, θα είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την οικονομική δυσκολία της οικογένειας τους. Επίσης σε επιχειρηματίες των οποίων η απώλεια ζωής θα μπορούσε να επιφέρει οικονομική δυσκολία στην επιχείρηση τους.

Τύποι συμβολαίων ασφάλισης ζωής:

Η ασφάλιση ζωής μπορεί να είναι απλή, ισόβια, μειούμενου κεφαλαίου ή και μικτή.
 • Απλή ασφάλιση ζωής. Δίνει τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να εξασφαλίσει ένα κεφάλαιο για τους δικαιούχους του για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (10 – 20 – 30έτη)
 • Ισόβια ασφάλιση ζωής. Δίνει στους δικαιούχους, το ποσό που έχει συμφωνηθεί βάσει συμβολαίου, οποιαδήποτε στιγμή κι αν επέλθει θάνατος του ασφαλισμένου.
 • Ασφάλιση ζωής μειούμενου κεφαλαίου (ασφάλιση δανειοληπτών) . Καταβάλλεται στους δικαιούχους ένα κεφάλαιο, το οποίο μειώνεται κάθε έτος, προκειμένου να αποπληρωθούν δόσεις δανείου (συνήθως κατοικίας).
 • Μικτή ασφάλιση ζωής – προσόδου & επιβίωσης όπως αναφέρεται συχνά. Μια ιδιαίτερη κατηγορία ασφάλισης, μιας και εξασφαλίζει ταυτόχρονα: τον ίδιο τον ασφαλισμένο αλλά και τους δικαιούχους του.
 • Μηνιαίο εισόδημα. Εξασφαλίζεται στους δικαιούχους μηνιαίο εισόδημα για ποσό και διάρκεια που έχουν προσυμφωνηθεί.

Πως υπολογίζονται τα ασφάλιστρα στην ασφάλεια ζωής – ασφάλεια ζωής κόστος:
Τα ασφάλιστρα ενός συμβολαίου ζωής  υπολογίζονται ανάλογα με το κεφάλαιο που θέλουμε να εξασφαλίσουμε στους δικαιούχους, την ηλικία του ασφαλισμένου, την επικινδυνότητα του επαγγέλματος του, τη διάρκεια για την οποία θέλουμε να εξασφαλίσουμε το κεφάλαιο και το είδος της ασφάλισης. Παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τον υπολογισμό ασφαλίστρων είναι το ιστορικό υγείας του ασφαλισμένου, τυχόν συμμετοχή σε επικίνδυνα σπορ κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες για ασφάλιση ζωής – προστασία οικογένειας επικοινωνήστε μαζί μας εδώ ή στο e-mail info@insurancenter.gr ή στα τηλέφωνα 210 4020280 ή 210 4101529.

Εδώ θα βρείτε:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram